+420 723 372 502 info@seposolar.cz

Na co stát přispívá v rámci programu Nová zelená úsporám

Zateplení

Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných dom včetně zimních zahrad. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů. Dotace 30 000–650 000 Kč

Kotle, kamna a tepelná čerpadla

Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo. Dotace 35 000–140 000 Kč

Fotovoltaické systémy

Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě. Dotace 40 000–200 000 Kč

Příprava teplé vody, solární ohřev

Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla. Dotace 45 000–60 000 Kč

Stínicí technika

Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy. Dotace 1000–50 000 Kč

Dešťovka – dešťová a odpadní voda

Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody. Dotace 27 000–105 000 Kč