+420 723 372 502 info@seposolar.cz

Jak nejvhodněji umístit fotovoltaickou elektrárnu na rodinný dům?

Rozmýšlíte nad instalací solárních panelů a tím pádem získáním alespoň částečné energetické nezávislosti? Pokud vlastníte rodinný dům nebo jej stavíte, je důležité nejen řešit administrativní aspekty, ale také praktické otázky – kam je možné umístit fotovoltaické panely a kde to není vhodné.

Montáž solárních panelů je možná na téměř všechny druhy střech s podmínkou, že jsou dostatečně pevné, aby unesly přidanou zátěž. Průměrný solární panel váží kolem 25 kg a jeho konstrukce, která slouží k upevnění na střešní podklad, bývá obvykle vyrobena z lehkého hliníku, což neznamená výrazné navýšení zatížení. Taková zátěž je pro standardní střechu v normálním stavu zcela bezpečná.

Zásadní konstrukční zásadou je, aby životnost střechy předčila životnost fotovoltaických panelů. Střecha musí také zvládnout proces montáže solárních panelů. Z tohoto důvodu se odborníci přiklánějí k názoru, že není prakticky možné instalovat fotovoltaiku na střechy s eternitovou krytinou, stejně jako na starou bobrovku, křehké cementovláknité šablony nebo na některé typy špatně namontovaných plechových krytin.

Střecha

Pokud jde o orientaci střechy, lze říci, že prakticky jakákoli orientace od východu k západu (přes jih) a sklon střechy v rozmezí od 15° do 45° jsou vhodné. Optimální umístění panelů však závisí na individuálních potřebách domácnosti. Často se jako nejvýhodnější volba jeví umístění panelů na jihozápadní části střechy, protože v této části bývá obvykle nejvyšší spotřeba elektrické energie od pozdního odpoledne do večera.

Pokud sklon střechy není ideální, existuje možnost řešení prostřednictvím volby vhodné nosné konstrukce. Nicméně je nutné mít na paměti, že náklady na tuto úpravu mohou být vyšší než u standardní instalace.

Zastínění

Pokud stín z nějakého otevřeného střešního okna zasahuje alespoň jeden z panelů, má to negativní vliv na celý výkon všech panelů spojených v sérii. Nerovný terén v okolí domu hraje také svou roli. Například, pokud váš dům stojí v údolí a okolní kopce stíní sluneční paprsky, fotovoltaické panely budou mít omezený čas na efektivní využití slunečního světla. Důležité je také brát v úvahu, že v zimních měsících může dojít k zastínění střechy objekty, které v létě nepřekážely. To je způsobeno tím, že v zimním období je Země v jiné poloze vzhledem k Slunci.

Legislativní omezení, jako je například památková ochrana, může také bránit plánům na fotovoltaickou elektrárnu. V památkově chráněných oblastech se může stavba stát složitější, kvůli názoru památkových odborníků. Proto je vždy bezpečnější před začátkem realizace fotovoltaické elektrárny prověřit na stavebním i památkovém úřadu, zda existují nějaké překážky v instalaci panelů na střeše.

Zdroj: https://www.novinky.cz/clanek/bydleni-tipy-a-trendy-kam-vsude-se-hodi-fotovoltaicke-panely-40440903