+420 723 372 502 info@seposolar.cz

Elektrárny na domech: Dotace může být i několik milionů na jednu budovu

Bytové domy, respektive jejich obyvatelé mohou od letoška společně vyrábět a rozdělovat si elektřinu například z fotovoltaiky na střeše nebo z tepelného čerpadla. Stát jim na to poskytuje dotace. Lze je využít na soláry, čerpadla či úložné baterie.

Pro společnou výrobu elektřiny není nutný souhlas všech majitelů bytů. „Může se podílet pouze část domu, jen ti, kdo chtějí. Stačí, když to odsouhlasí schůze družstva nebo sdružení vlastníků jednotek,“ řekl Právu mluvčí Energetického regulačního úřadu Michal Kebort. Ostatních obyvatel domu se změna nijak nedotkne.

Podporu lze čerpat z programu Nová zelená úsporám na řadu opatření a celková výše dotace se může dostat až na miliony korun pro jednu budovu. „Záleží na její velikosti, počtu bytů a provedených opatřeních,“ sdělila Právu mluvčí ministerstva životního prostředí Lucie Ješátková.

Výměna elektroměrů a fakturace měsíčně

Jako příklady uvedla dotaci 15 tisíc korun za jednu kilowatthodinu instalovaného výkonu nebo pět tisíc korun za každý byt připojený k systému.

Pro společnou výrobu elektřiny a její rozdělení mezi jednotlivé byty je potřeba vyměnit stávající elektroměry za nové, typu B. Jejich instalace bývá běžně zpoplatněna, ale regulační úřad se s distributory dohodl, že v těchto případech budou nová měřidla instalována zdarma.

„Do konce loňska to předpokládalo sloučení odběrných míst do jednoho. Jednotliví odběratelé by si tak například nemohli vybírat dodavatele, byl by jeden na celý bytový dům. Pokud by byl například v rámci domu neplatič, museli by si to lidé řešit mezi sebou,“ vysvětlil Kebort. To už teď neplatí a byty mohou i při společné výrobě elektřiny dodavatele měnit.

V komunitním projektu vzniká nově hlavní odměrné místo, do kterého se připojí elektrárna a přidružená odběrná místa pro jednotlivé byty. Nový elektroměr je průběhový a měří odběr ze sítě i dodávku do ní ve čtvrthodinových intervalech. V souvislosti s jeho instalací dochází i ke změně fakturačního období z ročního na měsíční.

Účastníci společné výroby se musí dohodnout, jak si vyrobenou elektřinu rozdělí. „Logicky by se to mělo alokovat podle toho, kdo kolik do fotovoltaiky investoval,“ podotkl Kebort.

To, co domácnosti spotřebují ze společné výrobny, se odečte od spotřeby od dodavatele energií. Domácnost může z elektrárny spotřebovat pouze tolik energie, kolik má podle dohody z výroby procentuálně přiděleno. Pokud by elektrárna vyrobila více, vykoupí ji obchodník s elektřinou.

Účastníci sdílení mohou vy­užívat jednotarifní i dvoutarifní distribuční sazby D i C, tedy pro domácnosti i podnikatele s výjimkou základních sazeb D01d, C01d a sazby C62d. Zákazníci, kteří mají distribuční sazby D01d nebo C01d a chtějí se účastnit sdílení elektřiny, si musí požádat o změnu distribuční sazby, zpravidla na D02d nebo C02d.

Výše dotací pro bytové domy

Za 1 kW instalovaného výkonu                                                                                 15 000 Kč

Za 1 kWh baterie                                                                                                          10 000 Kč

Za připojený byt k fotovoltaice                                                                                  5000 Kč

Za 1 kW solárního termického ohřevu vody s přitápěním                                   13 000 Kč

Za 1 kW solárního ohřevu vody                                                                                 13 000 Kč

Za 1 kW tepelného čerpadla s elektrickým pohonem pro ohřev vody               20 000 Kč

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Zájem je

Majitelé domů mají podle mluvčí ministerstva Ješátkové zájem. „Od října 2021, kdy jsme spustili novou verzi programu, přijal Státní fond životního prostředí 275 žádostí na téměř 108 milionů korun. Za rok a půl přišel desetinásobný počet žádostí než za předchozích sedm let trvání programu,“ dodala Ješátková. Podle ní bylo aktuálně podpořeno 224 žádostí částkou téměř 90 milionů.

Další podporu na komunitní energetiky mohou čerpat obce z Modernizačního fondu. Od července 2022 jsou otevřené dvě výzvy, jedna pro obce do 3000 obyvatel, druhá pro větší obce.

„Dotace jsou určené pro budování fotovoltaiky na střechách obecních budov včetně přístřešků například pro automobily, stavební techniku, skladování materiálu. Dále je poskytujeme na baterie pro ukládání energie a systémy řízení spotřeby. Dosud máme v těchto výzvách 119 žádostí, schváleno jich je 31 v objemu 54 milionů korun,“ shrnula Ješátková.

 

Zdroj: Novinky.cz