+420 723 372 502 info@seposolar.cz

Podmínky pro získání dotace nová zelená úsporám

Základní pravidla pro získání dotace na instalaci solárních panelů zahrnují několik kritérií, které musí žadatel splnit:

 • Dotace může být žádána fyzickými i právnickými osobami, vlastníky nebo staviteli rodinných domů.
 • Samotný rodinný dům musí být zapsán v katastru nemovitostí jako objekt k bydlení, nebo zemědělská usedlost a více než 50 % jeho podlahové plochy musí sloužit k trvalému bydlení.
 • Majitelé rekreačních chat a chalup také mohou žádat o dotaci, ale objekt musí mít přidělené číslo popisné nebo evidenční a také být využíván pro celoroční bydlení s trvalým pobytem nejméně jedné osoby po dobu minimálně 2 let, před podáním žádosti.
 • Pokud se jedná o budovu, na kterou se má instalovat fotovoltaická elektrárna, nesmí mít více jak 3 bytové jednotky, 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.
 • V objektu mohou být i komerční prostory, ale musí být zachována podmínka, že více než 50% podlahové plochy slouží k celoročnímu bydlení.
 • Dotace je vázaná na konkrétní budovu a pokud žadatel vlastní více objektů, může podat více žádostí o dotaci, každá se bude posuzovat individuálně.
 • Budova, pro kterou se podává žádost o dotaci nesmí být předmětem exekučního řízení a žadatel nesmí mít proti sobě vedené žádné exekuce a nesmí mít nesplacené pohledávky vůči státu

Další informace ohledně programu NZU:

 • Program je platný od 21. 9. 2021 do roku 2025.
 • Maximální výše dotace na FVE je 225 500 Kč.
 • Výše dotace se odvíjí od instalovaných technologií a jejich množství.
 • Automatické zvýhodnění 10 % pro žadatele ze strukturálně znevýhodněných regionů stále platí.
 • Nově je podporována elektromobilita pro domácnosti ve formě příspěvku 30 tisíc korun na pořízení nabíječky elektromobilů.

Pokud vás zajímají podrobné informace ohledně celého programu, můžete si jej přečíst přímo na oficiálních stránkách Nová Zelená úsporám.
Přečtěte si více zde!