+420 723 372 502 info@seposolar.cz

Nová Zelená Úsporám: Co potřebujete vědět

Fotovoltaické systémy (FVE)

Program Nová Zelená Úsporám nabízí podporu pro pořízení a instalaci nových fotovoltaických systémů (FVE), které jsou propojeny s vnitřními rozvody a distribuční soustavou. Tyto systémy jsou určeny primárně k výrobě elektrické energie pro domácnost, ale nevyužitá energie může být dodána do distribuční soustavy nebo využita v místním energetickém společenství.

Podmínky pro získání podpory:

1. Rezervovaný výkon: Maximálně 50 % instalovaného výkonu FVE systému.
2. Minimální výkon: 2 kWp.
3. Maximální výkon: 10 kWp.
4. Nové systémy: Podpora se poskytuje jen na nové systémy. Nelze ji získat na rozšíření či úpravy stávajících systémů.
5. Technické specifikace:

 • Měniče s minimální Euro účinností 95 %.
 • Sledovač bodu maximálního výkonu (MPPT) s účinností přizpůsobení min. 98 %.
 • Panely a moduly s minimální účinností: 18 % pro monokrystalické a polykrystalické články, 12 % pro amorfní články.

6. Bateriové systémy: Minimální kapacita 1 kWh, maximální kapacita dvojnásobek instalovaného výkonu FVE. Akumulátory na bázi olova nejsou podporovány.

Výše podpory: Maximální podpora činí 160 000 Kč na jeden rodinný dům, rozdělená dle instalovaných částí systému podle následující tabulky:

Instalované části systému FVE Výše podpory [Kč]
Základní podpora – 2 kWp 35 000
Základní podpora pro systémy s tepelným čerpadlem 60 000
Za 1 kWp instalovaného výkonu 8 000
Za 1 kWh el. akumulačního systému 8 000

Díky podpoře můžete pořídit fotovoltaický systém na klíč už od 54.995,- Kč.
Podívejte se na ceník pro podrobnější informace:
https://seposolar.cz/cenik/

Speciální podmínky pro FVE s tepelným čerpadlem:

 • Tepelné čerpadlo musí být hlavním zdrojem tepla pro vytápění a ohřev vody.
 • Systém musí obsahovat zásobníkový ohřívač vody o minimálním objemu 400 litrů.
 • Regulační systém musí monitorovat aktuální výkon FVE a spotřebu, aby efektivně využíval tepelné čerpadlo.

Další důležité informace:

 • Pro ověření ekonomické návratnosti a úspor můžete využít výpočetní nástroj dostupný na webových stránkách programu.
 • Systém musí být umístěn na rodinném domě nebo jiné přidružené stavbě a nesmí omezovat růst a údržbu vegetace.

Ekomobilita

Podpora se poskytuje na:

 • Pořízení a instalaci dobíjecích stanic pro elektromobily (vozidla kategorie M1) a případných dalších zařízení nezbytných pro jejich provoz.

Výše podpory: Maximální podpora činí 15 000 Kč na jeden rodinný dům.

Podmínky pro získání podpory:

 • Dobíjecí stanice musí zajistit řízení výkonu nabíjení dle aktuálního stavu sítě a spotřeby elektřiny v rodinném domě a koordinovat výkon s dalšími dobíjecími místy ve stejném domě.
 • Dobíjecí stanice a elektroinstalace musí splňovat platné normy a být umístěna na pozemku vlastněném žadatelem.
 • Podporované dobíjecí stanice nesmí být komerčně provozovány.
 • Na stejný rodinný dům lze žádat pouze jednou za dobu trvání programu NZÚ.

Dotační Bonusy

1. Bonus pro vybrané kraje, regiony a obce:

 • Realizace opatření v rodinných domech v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a dalších vybraných regionech je zvýhodněna bonusem 10 % z celkové výše podpory.

2. Kombinační Bonus:

 • Při kombinaci více opatření v jedné žádosti je poskytován bonus 10 000 Kč za každé opatření, s výjimkou prvního.

3. Kombinační Bonus A – Zateplení + Fotovoltaické systémy:

 • Při kombinaci opatření v oblasti zateplení s fotovoltaickými systémy (C.3) bude poskytnut dodatečný bonus 30 000 Kč.

4. Bonus za instalaci zásobníkového ohřívače:

 • Za napojení zásobníkového ohřívače teplé vody (minimální objem 120 litrů) k FV systému bude poskytnut bonus 10 000 Kč.

5. Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu:

 • Bonus je poskytován k žádostem s doloženým environmentálním hodnocením. Výše bonusu je 300 Kč za každý získaný bod, maximálně 30 000 Kč.

Pro více informací a podání žádosti navštivte oficiální stránky programu Nová Zelená Úsporám (www.novazelenausporam.cz).